Laryngofon

Laryngofon do użytku w środowisku o skrajnie dużym natężeniu hałasu.